Stifinnerne har møter på Jonsekollen. Møtene holdes enten ute eller inne på speiderhuset. Ta alltid med tøy for å være ute.

Lederteam for Stifinnere:
Tone, enhetsleder
Jorid