NB! Ikke klart for utleie før mars/april 2020.

Hvem

Periode/Hyppighet

Satser (2016)

Frivillige organisasjoner (Barn, Natur, etc.)

Faste møter 2 time per uke.

100,- per måned.

1000,- per år.

Enkeltmøter

50,- per møte

Helg

250,-

Andre

Faste møter 2 time per uke.

500,- per måned.

5000,- per år.

Enkeltmøter

250,- per møte

Helg

750,-