Oppdagere har vanligvis 1 time møte i Jonsekollen på mandager. Er for det meste ute, men kan trekke inn på Trevet om det trengs.

Lederteam for oppdagere:

  • Tone, enhetsleder
  • May 
  • Oddrun
  • Anders
  • Lise