Oppdagere har vanligvis 1 time møte i Jonsekollen på mandager. Er for det meste ute, men kan trekke inn på Trevet om det trengs.

Lederteam for oppdagere:
Ingeborg, enhetsleder
Anne 
Oddrun
Thomas