Detaljert plan sendes ut på mail til medlemmer. Under vises en oversikt.