Prosjektstøtte

Banker, stiftelser, og andre støtte ordninger bidrar med middler til prosjekter. Vi tar også imot gaver fra privat personer til prosjekter.

Nytt speiderhus

Januar 2018 brant det i speiderhuset vårt i Jonsekollen. Det resulterte i en totalskade hvorav vi må bygge et nytt speiderhus. Våre hus og hytter er fullverdi forsikret i KNIF så forsikringen dekker byggekostnadene for tilbabakestilling i den formen huset var når det brant. Prosjektet vil gå i perioden 2018-2019. Enkelte løsninger skulle vi alikevell ønsket oss at vi kunne utbedre nå som vi må bygge nytt. Dette dreier seg om tiltak som:

  • Enøk tiltak som varmestyring, varmepumper, etc. Vi kan få noe tilskudd fra ENOVA men langt fra nok til å dekke de ekstra utgiftene et slikt system vil medføre. På sikt vil dette gjøre driftsøkonomien vår vesentlig bedre. Vi søker sponsorer til slike tiltak. Vær med å gi en gave.
  • Desverre så ser vi et behov for mer overvåkning og sikkring en det vi har hatt. Dette kan være så enkle tiltak som lys på bevegelsessensor til alarmsystemer. Det er leit at objekter slik som speiderhuset ikke skal få stå i fred, men jobben det er å vedlikeholde etter div skader som kan forhindres med slike systemer begynner å bli så stor at vi sterkt ønsker tiltak på dette området.
  • Erstattning av løsøre og innbo. Selv om noe dekkes av forsikringen så trenger vi noe mer en det vi kan få til innenfor budsjett. Dette kan være så enkel ting som innesokker, vannkokere, kjeler etc.
  • Videreutvikling av stedet for å understøtte optimale speidermøter. Dette kan f.eks. være så enkelt som å sette inn en konfyr ekstra slik at når speiderne lager mat kan vi dele opp i en gruppe til.
  • Når vi nå bygger opp huset på nytt regner vi med å kunne få til noe anderledes arealutnytting slik at huset også kan bli noe mer tilpasset overnatting. Til dette ønsker vi en bunke med madrasser som kan brukes til å legge ut over ved overnatting. For flere av de minste speiderne så er ofte en overnatting på speiderhuset den første overnattingene borte fra mor og far.

Gi en gave til speidergruppa slik at vi kan utvikle speiderhuset.

Global

Global er et prsojekt hvor vi vært år samler inn middler som vi gir videre til Global. Det er speidernes innsammlingsaksjon til støtte for utviklingsprosjekter.

Fornying av utstyr

Vi har stadig prosjekter på fornying av utstyr. Telt, kanoer, kjøkkenutstyr for bruk på leir trengs stadig å fornyes. Vi får en del middler til dette, men vil også ta i mot gaver fra private til dette formålet.

Hus og Hytter

Speider-Roa og husene våre i Jonsekollen trenger stadig fornying. Dette er prosjekter som ofte er så store at vi ikke har mulighet til å ta det over vårt vanlige driftsbudsejett og dermed er avhening av ekstern støtte. Kommunen og tippemiddler bidrar på større prosjekter, men disse dekker kun 2/3 av prosjektene. 1/3 er vi da avhengig av å dekke selv.

Rehabilitering av tak Speider-Trevet i Jonsekollen

Dette er et prosjekt som er konstandsberegnet til rundt 150.000,- hvor målet er å skifte tak på Speider-Trevet i Jonsekollen. Kommunen og tippemiddler dekker 2/3 og vi må reise 1/3 dvs. 50.000,-. Til dette prosjektet trenger vi gaver fra både private og næringlivet for å komme i havn. Dette prosjektet vi gå i løpet av 2018-2019.

Rehabilitering av Speider-Roa

Dette er et prosjekt som tenkes å kjøres i perioden 2020-2022, hvor målet er å skifte tak og gjøre nødvendige tiltak for at hytta skal kunne bestå som hytte de neste 30 årene. Prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 250.000,-. Kommunen og tippemiddler dekker 2/3 og vi må reise 1/3. Til dette prosjektet vil vi trenge både private gaver og gaver fra næringlivet for å komme i havn.

Hvordan gir jeg støtte?

Ta kontakt for å få tilsendt kontonummer eller Vipps oss på #510474 Kongsberg KFUK-KFUM-speidere.

Ved større gaver kan vi rapportere inn til skattemyndighetene slik at du kan få fradrag iht. reglene for gaver til frivillige organisasjoner (Ta kontakt for å avklare detaljer rundt dette).