BLI MEDLEM

Du kan bli medlem i speidern fra 1. klasse. Vi har hovedinntak i august hvor vi sender ut invitasjon til alle 1. klassinger registert i Kongsberg menighet. Vi tar selvfølgelig også imot nye medlemmer fra eldre klassetrinn. Fikk du ikke med deg oppstartsmøte så tar vi inn et begrenset antall nye speidere i løpet av semesteret. Ta kontakt så finner vi et passe tidspunkt å bli introdusert for speidern.

BLI LEDER

Vi har godt lederteam som altid søker å utvikle oss. Er du engasjert og har lyst til å jobbe med Speiding så ta kontakt for samtale. Som ny leder vil du få en prøveperiode som assistent i en av våre enheter; Oppdagere 1. - 2. klasse, Stifinnere 3.-4. klasse, Vandrere 5. - 10. klasse eller Rovere fra 16 år og eldre. 

BLI FORVALTER

Speidern har mye utstyr og flere hus/hytter. Vi trenger forvaltere til å passe på dette. Støtte til lederne i enhetene til å klargjøre utstyr før møter og turer. Etter at utstyret er brukt få det tilbake på lager. Gjøre enkelt vedlikehold på hus og hytter og organisere arbeid ved dugnader. er du engasjert og har lyst til å bidra som forvalter, ta kontakt for en samtale. 

ALLE MED

Vi ønsker at alle skal få mulighet til å være med på speideren. Det kan være flere grunner til å tenke at speideren ikke er noe for deg, enten at det er for dyrt eller at du har en nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker å tilrettelegge våre aktiviteter slik at alle kan være med. Det viktigste er å ta kontakt. Snakke med oss om hva vi kan gjøre for at du skal kunne bli med i Speideren. Vi kan skaffe låneutstyr, dersom du ikke har det utstyret som trengs. Vi kan gir økonomisk støtte til deltagelse på arrangementer.  Har du spesielle behov så ønsker vi å høre hva de er og prøve å tilrettelegge våre aktiviteter. Vi ønsker at våre aktiviteter skal være utfordrende og gi mestringsfølelse for alle.