Ungdomsklubb for eldre speidere på onsdager i Jonsekollen. Medlemmer bruker Speiderhuset til lekser, sosialt samvær og speideraktiviteter.