Vi avholder informasjons-/oppstarsmøte for foresatte til nye speidere på Menighetssenteret i Hyttegata 4 fra 18:30. Vi ønsker nye medlemmer velkommen. Fra 19:15 blir det foreldremøte for enhetene hvor vi går igjennom møtene/turene for høsten/våren.

Dette informasjonsmøte er et tilbud til de foresatte hvor vi forteller vi litt om speidergruppa og hva vi driver med. Det blir også mulighet for å stille spørsmål. Har du ikke mulighet til å delta så fortvil ikke. Det er også mulighet til å møte opp på ett av møtene ut over høsten. Ta kontakt så avtaler vi et møte som passer.

Ordinære speidermøter starter opp fra 28. august for 5. klasse og eldre. Småspeiderne 1. - .4 klasse har sitt første møte 4. september. For de yngste barna inviterer vi foresatte til å være med på de første møtene. Vi er også avhengig av at foresatte stiller opp noen møter i løpet av semesteret.

Lurer du på noe ta kontakt med Gruppeleder (Se kontaktinformasjon neders på siden)