Ønsker store og små velkommen til Familiedagen ved Haus Sachsen. Der blir det blant speideraktiviteter og  mange andre aktiviteter i regi av Bergverksmuset. 

 

See https://norskbergverksmuseum.no/familiedagen-ved-haus-sachsen for program for dagen.