Speiderne i Kongsberg kommune ønsker alle velkommen til å delta på Speidernes dag 2022. Vi har postløype med oppgaver for speidere og alle som ønsker å se og oppleve litt speiding. Vi har følgende program for arrangementet:

11:00 - Åpning  med speideropptagelse og oppdeling i patruljer

11:30 - Postløye med oppgaver

13:00 - Pølser og drikke

13:45 - Resultat fra postløypen

14:00 - Slutt

Alle er velkommen til å være med patruljene rundt på postløye. Det vil også være mulig å ta delta på noen poster som "dropin" uten å være med en patrulje.

 

Ønsker alle velkommen