23. januar brant det i Speiderhuset. Til tross for at redningstjenestene var raskt på plass så fikk huset store skader. Siden den tid har politiet brukt tid på undersøkelser og jobber fortsatt med å klarlegge de siste detaljene og utelukker ikke at det var satt fyr på huset. Takstmenn har nå tatt en titt på huset og skadene var så store at det anses ikke som økonomisk å reparere skaden. Det er derfor etablert en komite som vil stå for arbeidet med å gjenoppbygge speiderhus. Dette prosjektet vil nok gå over 2018 og deler av 2019.