I samarbeid med Bergverksmuseumet så var speiderne med på å arrangere Familiedag på Sachsen. Speideraktiviteter ble hold ved Store Sachsen Dam hvor vi hadde kanoaktiveter, pinnebrød og spikking. Det var stort intresse for kano hvor store og små fikk prøvd seg på vannet. 

Det ble også stekt 5.5 kg med pinnebrød og mer en 70 knerten figurer ble spikket. Deltagerne var svært fornøyd med dagen.