Gnist 2022 blir kanskje husket for regnet og sølen, men speiderne koste seg med mange fine aktiviteter. Sammen med speiderne fra kretsen lastet vi opp på buss tidlig Lørdag morgen for reisen til Forsand. Med nytt stjernetelt så gikk leirbyggingen fint hvor et litt mindre bord en vanlig ble reist under stjerneteltet. Mange morsome aktiveter. Speiderne som var med på villsporhaiken kommer kanskje til å huske den spesielt hvor de ble kjørt ut i terrenget med bind for øynene og måtte finne veien tilbake til leiren selv. Godt å være på leir igjen etter flere år med corona, spesielt for lederne som igjen kunne møte opp med kjente fra det ganske land. Også i år så var det kjente fra danmark som var med å drifte leiren. Speiderne ble også god kjent med nye speidere og vil kanskje møte disse igjen når vi allerede i 2025 skal på landsleir igjen.