Det jobbes med å overføre informasjon fra de gamle sidene til de nye sidene.