Uteområdet ble ryddet etter vinteren. 3 hengere med løv, kvister og kvast ble kjørt bort. Det ble jobbet videre på opppussingen av Trevet. Inne var det 3 stasjoner som jobbet med å ferdigstille flere leirbålskapper.