Åpningstale ved Gruppeleder Anders Reggstad for gjester og småspeidere. Tilstede var representanter fra Y's men Clubb Kongsberg og Ag AS som har stått for byggingen. I tillegg var en del speiderleder møtt opp. 

Patruljefører Marie stod for klipping av snor og åpnet med dette speiderhuset for bruk.

 

Småspeiderne fikk komme først inn for å se på det nye speiderhuset.

Åpningen ble feiret med Is.