Speiderne i Kongsberg kommune ønsker alle velkommen til å delta på Speidernes dag 2022. Vi har postløype med oppgaver for speidere og alle som ønsker å se og oppleve litt speiding. Vi har følgende program for arrangementet:

11:00  Åpning  med speideropptagelse og oppdeling i patruljer

11:30  Postløye med oppgaver

13:00  Pølser og drikke

13:45  Resultat fra postløypen

14:00  Slutt

Alle er velkommen til å være med patruljene rundt på postløye. Det vil også være mulig å ta delta på noen poster etter eget ønsket uten å være med en patrulje.

Ønsker alle velkommen