Inviterte gjester ønskes velkommen til markering med åpning av det nye speiderhuset.

 

Kongsberg KFUK-KFUM-speidere ønsker å markerer at speiderhuset er ferdig og klar til bruk. Prosjektet har for speideren pågått siden det gamle huset brant ned i 23. januar 2018. Prosjektering i løpet av 2018 med arkitekt Rut Une fra Friis arkitekter og bygging fra høsten 2019 med Ag AS.  En byggekomite har hatt hovedansvaret for gjennomføringen og er nå glade for å kunne overføre drift til husstyret nå som huset blir tilgjengelig for bruk av speiderne. Det blir mulighet til å besiktige resultatet og vi vil takke alle som har bidratt.

 

NB! Vi skulle gjerne hatt et helt åpen arrangement, men grunnet korona er vi desverre nøtt til å kun ha noen få inviterte gjester. Så håper vi å få til en åpen dag på et senere tidspunkt.